Suomeksi

GÖRAN SCHILDT (1917-2009)

Konsthistorikern, kritikern, essäisten, författaren, äventyraren Göran Schildt (1917–2009) bodde turvis i Ekenäs och på den grekiska ön Leros alltsedan 1970 då Villa Skeppet i Ekenäs stod färdigt.  Huset ritades av Schildts gode vän, den berömde arkitekten Alvar Aalto.  Schildt hade tidigare skrivit dennes levnadsteckning ”Det vita bordet”.

Göran Schildt är främst känd, också internationellt, för sina böcker om seglatserna med ketchen Daphne. Böckerna är översatta till ett tiotal olika språk och de har blivit moderna klassiker.

Schildt köpte Daphne år 1947 och seglade ner båten till Medelhavet där han sedan skulle göra många seglatser, ofta tillsammans med goda vänner, bland andra Alvar Aalto. Resorna beskrevs i böcker som Önskeresan, I Odysseus kölvatten, Solbåten och Ikaros hav.

Schildt anses vara en av den finlandssvenska litteraturens tidiga kosmopoliter, en intellektuell individualist, både geografiskt och litterärt. Sin djupa kunskap i kulturhistoria och konsthistoria kunde han stilistiskt elegant knyta samman med iakttagelser i nutid. Han seglade till Italien, Grekland och Egypten och beskrev sina intryck av dessa länder som få på den tiden hade sett.

Schildt flyttade redan på 1950-talet till Sverige där han bodde i 40 år och arbetade som kritiker vid Svenska Dagbladet. Efter pensioneringen flyttade han tillbaka till Finland.

Tillsammans med sin fru Christine grundade han en stiftelse vars uppgift är att stödja och inspirera det kulturella samarbetet mellan Medelhavsländerna och Norden samt sprida kunskap om Alvar Aaltos verk.

Villa Skeppet är en av Aaltos sista skapelser och det minsta privathus han ritat. Villan är numera öppen för allmänheten. Under guidade turer får besökarna bekanta sig med författarhemmet, Alvar Aaltos arkitektur och Medelhavsstämningar. Schildt och Aalto hade en gemensam förkärlek för kulturen, det natursköna landskapet och civilisationen kring Medelhavet.
<Tillbaka

GÖRAN SCHILDT (1917-2009)

Taidehistorioitsija, kriitikko, esseisti, kirjailija, seikkailija Göran Schildt (1917–2009) asui vuodesta 1970 lähtien vuoroajoin sekä Tammisaaressa että Leroksen saarella Kreikassa. Uusi kotitalo, Villa Skeppet Tammisaaressa on Schildtin hyvän ystävän, arkkitehti Alvar Aallon piirtämä. Schildt oli aiemmin kirjoittanut Alvar Aallon elämän-kertateoksen ”Valkoinen pöytä”.

Göran Schildt on myös kansainvälisesti erittäin tunnettu kirjoistaan, jotka kertovat  hänen Daphne-veneellä tekemistään purjehduksista. Kirjoja on käännetty kymmenille kielille ja niistä on tullut nykyajan klassikkoteoksia.

Schildt osti Daphnen vuonna 1947 ja purjehti veneen Välimerelle tarkoituksena tehdä siellä purjehdusreissuja hyvien ystävien, mm. Alvar Aallon kanssa. Matkoista kerrotaan mm. kirjoissa   ”Toivematka”, ”Odysseuksen vanavedessä”, ”Aurinkolaiva”ja ”Ikaroksen meri”.

Schildtiä pidetään yhtenä suomenruotsalaisen kulttuurin varhaisena kosmopoliittina ja intellektuellina sekä maantieteellisesti että kirjallisesti. Syvällisen kulttuuri- ja taidehistorian tuntemuksensa avulla hän tulkitsi elegantisti oman aikamme ilmiöitä. Hän purjehti Italiaan, Kreikkaan ja Egyptiin ja kertoi kokemuksistaan ja vaikutelmistaan näistä maista, joissa vain aniharva oli silloin vielä käynyt.

Schildt muutti jo 1950-luvulla Ruotsiin, jossa hän asui yli 40 vuotta ja työskenteli Svenska Dagbladetin kriitikkona. Eläköitymisensä jälkeen hän muutti takaisin Suomeen.

Puolisonsa Christinen kanssa hän perusti säätiön, jonka tarkoituksena on aktivoida Pohjolan ja Välimeren maiden välistä kulttuuriyhteistyötä ja levittää tietoa Alvar Aallon töistä.

Villa Skeppet on yksi Aallon viimeisistä luomuksista ja pienin hänen suunnittele-mansa asuinrakennus. Nykyään asunto on myös avoinna yleisölle. Opastetuilla kiertokäynneillä voi tutustua kirjailijan kotiin, Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja Välimeren tunnelmiin.

 Schildt ja Aalto olivat molemmat erittäin kiinnostuneita Välimeren alueen kulttuurista, luonnonkauniista maisemista ja sivistyksestä.
<Takaisin