Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.
 

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf. grundades för drygt 30 år sedan. Föreningen har för närvarande 192 aktiva medlemmar. Föreningens mål är göra stadsdelen känd, öka samhörigheten mellan stadsdelens invånare samt stöda och bevara den säregna kulturmiljön och visa att Gamla stan lever.

Ekenäs är en ort med stark svenskspråkig identitet som genom aktiviteterna som arrangeras får en tydligare profil. Evenemangen och tillställningarna skapar gemenskap mellan invånarna i olika åldersgrupper.

Vi jobbar för att den unika stadsmiljön skall bevaras och förstärkas genom att ge information, ordna kurser och föreläsningar i bland annat byggnadskultur och historia. Att medverka i föreningens strävanden ökar livskvaliteten i stadsdelen och ger invånarna en känsla av att vara delaktig i ett socialt sammanhang. Alla som vill delta kan tillföra något och är en viktig kugge i samarbetet.

Många aktiviteter 
 

Evenemanget ”Gamla stan lever” med bl.a. öppna gårdar, utställningar, loppmarknad och publikjippon på Basatorget arrangeras i intensivt samarbete tillsammans med andra aktörer, föreningar och privatpersoner.

Julkalender med fönster som ”öppnas ” varje dag i något av de gamla husen, blev mycket populär. Familjer och enskilda vandrade runt och spanade in dagens fönster. Lokalradion deltog i evenemanget och gav varje dag ett finurligt tips om vilket hus det gällde.
         

På föreningens program står också utfärder till andra gamla städer och intressanta byggnader i närmiljön.
Vidare har föreningen arrangerat föreläsningar kring bl.a. gamla hus, byggnadsvård, trädgårdar och brandskydd.


Föreningen och staden


Under senare tid har aktiviteterna i Gamla stan väckts till nytt liv.
Samarbetet mellan stadens beslutsfattare och invånarna har aktiverats.
Stadens byggnader har kunnat disponeras för olika evenemang.
En uppbyggande dialog har förts mellan stadens förvaltning och föreningen.
 

Välkommen med!

Vill du bli medlem

Du är välkommen att fylla  i nedanstående formulär. Din ansökan behandlas vid följande styrelsemöte.

Skriv siffran 5 med bokstäver: