Suomeksi

AINA CEDERBLOM (1896–1986)

Aina Cederblom föddes den 26 september 1896 i Stockholm och dog 21 augusti 1986 i Stockholm.

Till yrket var hon teckningslärare och textilkonstnär. Men hon älskade äventyr och var en världshavens vagabond. Hon for ensam med sin lilla femmeters båt till Svarta havet och Medelhavet, till de grönländska isvidderna och Fjärran Östern.

På vårvintern 1940 beslöt sig Aina Cederblom att starta en hjälpaktion för Finland. Hennes målgrupp blev fiskare i den västnyländska skärgården som blivit tvungna att lämna sina hem i samband med freden efter vinterkriget. Hangöområdet utarrenderades då till Sovjetunionen och befolkningen evakuerades. En stor del av Hangöborna stannade i Ekenäs. Befolkningen i Ekenäs ökade med drygt 1300 personer, vilket betydde att det blev en besvärlig bostadsbrist i staden.

Aina Cederblom beslöt sig för att skeppa över byggnadsmaterial till fiskarstugor. Hon köpte en gammal trålare på 18 registerton och en Bolinder-Munktell kultändarmotor som hette Brill och var i  var i ganska dåligt skick. Aina tiggde och samlade ihop allt som behövdes för husbyggande: virke, cement, kalk, spik, plåt spisar och kaminer. Brill låg fullastad i början av juli 1940 och då startade hon tillsammans med en gammal sjöbuss som hette Nilsson, sin första seglats till Finland från Stockholm, genom delvis minerade vatten. Resan innehöll många strapatser och tog nästan en månad. I Helsingfors togs hon sedan emot som en hjältinna. Hon fortsatte resan och den 31 juli anlände Brill till södra Älgö i Ekenäs skärgård. Av materialet som hämtades byggdes ett fiskehemman som fick namnet Rödjan och som idag hör till Ekenäs skärgårds nationalpark. På Älgö träffade hon den blivande husägarens 16-åriga son Knut Nylund som följde med på Brill som däckskarl och hjälpreda. Knuts mor frågade Aina om hon inte var orolig och rädd att förlisa ute på havet men Aina svarade: ” Man förliser vid stränder, inte på havet”. Också på Skåldö lossades material. 

Aina Cederblom gjorde sammanlagt fem resor under sommaren och hösten 1940. Fyra gånger angjordes Ekenäs. Totalt skeppade hon nio hus till Västnyland av vilka sex hus till skärgården och tre hus till Ekenäs avsedda för fiskare som evakuerats från Hangöområdet. Husen restes i Ormnäs vid Flemingsgatan och Skutvägen. Aina Cederblom har fått en gata uppkallad efter sig i Ekenäs. Hon var en modig kvinna som gjorde många värdefulla hjälpinsatser på många olika håll i världen.
<Tillbaka

AINA CEDERBLOM (1896–1986)

Aina Cederblom syntyi syyskuun 26 päivänä 1896 Tukholmassa ja kuoli elokuun 21 päivänä Tukholmassa. 

Ammatiltaan hän oli piirustuksen opettaja ja tekstiilitaiteilija, mutta hän rakasti merta ja oli valtamerten kulkija. Hän lähti yksin pienessä viiden metrin veneessään Mustalle merelle ja Välimerelle, Grönlantilaisille jääaavoille sekä Kaukoitään. 

Kevättalvella 1940 Aina Cederblom päätti aloittaa auttamisoperaation Suomen hyväksi. Hänen kohderyhmäkseen osuivat kalastajat länsiuudenmaan saaristossa, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa talvisodan rauhan yhteydessä. Hankoon alue vuokrattiin silloin Neuvostoliitolle ja väestö evakuoitiin. Suuri osa Hankolaisista tuli Tammisaareen. Tammisaaren väestöluku kasvoi runsaalla 1300 henkilöllä, mikä merkitsi, että kaupunkiin syntyi hankala asuntopula. 

Aina Cederblom päätti meriteitse rahdata rakennustarvikkeita kalastajamökkejä varten. Hän osti Brill nimisen vanhan, 18 rekisteritonnin troolarin, sekä Bolinder-Munktell hehkukuulamoottorin, mikä oli aika huonokuntoinen. Aina kerjäsi ja kokosi kaikkea mitä talonrakentamiseen tarvittiin: puutavaraa, sementtiä, kalkkia, nauloja, peltiä, helloja ja kamiinoita. Heinäkuun alussa 1940 Brill oli täyteen lastattu ja silloin hän yhdessä vanhan Nilsson nimisen merikarhun kanssa lähti ensimmäiselle merimatkalleen Tukholmasta Suomeen, osittain miinoitettujen vetten läpi. Matka oli tapahtumarikas ja kesti lähes kuukauden. Helsingissä hänet sitten vastaanotettiin sankarittarena. Hän jatkoi matkaansa ja 31.heinäkuuta Brill saapui eteläiseen Älgön saareen Tammisaaren Saaristoon. Saapuneista tarvikkeista rakennettiin kalastajatila, mikä sai nimekseen Rödjan ja mikä tänä päivänä kuuluu Tammisaaren saariston luonnonpuistoon. Älgöllä hän tapasi tulevan talonomistajan 16- vuotiaan pojan Knut Nylundin, joka seurasi häntä Brillillä kansipoikana ja apumiehenä. Knutin äiti kysyi Ainalta eikö hän pelännyt haaksirikkoutua merelle, mutta Aina vastasi: ”Rannoille haaksirikkoudutaan, ei merelle”.  Myös Skåldössä purettiin tarvikkeita.  

Aina Cederblom teki yhteensä viisi matkaa kesällä ja syksyllä 1940. Neljä kertaa tultiin Tammisaareen. Yhteensä hän rahtasi yhdeksän taloa Länsi Uudellemaalle, joista kuusi taloa saaristoon ja kolme Tammisaareen kalastajille, jotka oli evakuoitu Hankoon alueelta. Talot pystytettiin Ormnäsiin Flemminginkadulle ja Pursitielle. Aina Cederblomin mukaan on nimetty katu Tammisaaressa. Hän oli rohkea nainen, joka teki useita arvokkaita auttamispanoksia eri puolilla maailmaa.


<Takaisin